Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r.o. se silným zahraničním zázemím je na českém trhu největším komplexním dodavatelem vyspělých technologií a poskytovatelem plného servisu v oblasti Technických zařízení budovu včetně veškerého elektra TZB&E. Náš široký záběr zahrnuje technologie jako například vytápění, chlazení, vzduchotechniku, zdravotechnické instalace dále také elektro instalace, slaboproudé instalace a mnoho dalšího.

Pro podzimní semestr akademického roku 2024 / 2025 nabízíme:

Pracovní stáž

Po dobu stáže se stanete nedílnou součástí našeho teamu a postupně
se seznámíte s úkoly všech oddělení, které se podílí na realizaci projektu.

Projekce | Kalkulace | Nákup | Realizace | Reklamace | Servis

Podmínky:
• jarní semestr roku 2023 / 2024
• kapacita je omezena pro 6 studentů
• určeno studentům VŠ se zaměřením na technické zařízení budov
• očekávaný časový závazek 8 až 15 hod / týden