Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r.o. se silným zahraničním zázemím je na českém trhu největším komplexním dodavatelem vyspělých technologií a poskytovatelem plného servisu v oblasti TZB (ÚT a CHL, ZTI, VZT, klimatizace, elektro, MaR,..), obnovitelných zdrojů energie, komunikační techniky a průmyslových instalací.

Co vás čeká:

 • metodické řízení integrovaného systému managementu (IMS),
 • kontrola dodržování pravidel pro systémové postupy požadované příslušnými normami IMS,
 • tvorba a aktualizace systémových směrnic a metodik v oblasti IMS,
 • průběžná spolupráce s manažery IMS a interními auditory IMS,
 • spolupráce s externím auditním subjektem,
 • zpracování materiálů a podkladů k interním a externím auditům IMS
 • odpovědnost za správnou implementaci standardů a procesů osvědčených postupů pro řízení rizik v rámci životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a třetích stran v souladu s místními právními předpisy v oblasti IMS
 • zajišťování včasné implementace nápravných opatření vyplývající z auditů v rámci IMS
 • komunikace na úrovni korporátu

Náplň práce:

 • plánování a provádění interních auditů IMS,
 • monitoring přijímání nápravných a preventivních opatření na zjištění z interních a externích auditů IMS,
 • koordinace a udržování školení IMS,
 • evidence a uložení dokumentace IMS na sdíleném disku, koordinace IMS,
 • aktualizace a vedení dokumentace prokazující splnění podmínek BOZP/PO a ochrany životního prostředí. Zejména zprávy a protokoly o revizích, kontrolách, zkouškách požárně bezpečnostních zařízení, vyhrazených technických zařízení, spotřebičů a nářadí a v případě rizika nebezpečí zajištění doporučených bezpečnostních opatření.
 • zastupování zaměstnavatele při konzultacích a kontrolní činnosti ze strany Oblastního inspektorátu práce, Krajské hygienické stanice, Státního požárního dozoru a ostatních kontrolních orgánů v oblasti BOZP, PO a ŽP
 • denní operativa (řešení aktuálních otázek v oblasti BOZP, PO a ŽP).
 • kontrola pracovišť z hlediska dodržování předpisů o požární ochraně.
 • organizace a provádění prověrek BOZP na pracovištích a stavbách zaměstnavatele
 • spolupráce s poskytovatelem pracovně lékařské péče-organizace a zajištění dohledu na pracovištích zaměstnavatele, organizace školení v poskytování první pomoci.
 • spolupráce s odborně způsobilou osobou pro nakládání s nebezpečnými látkami.
 • vedení požární knihy v jednotlivých objektech zaměstnavatele a ve stanovených objektech minimálně jednou ročně organizace cvičných požárních poplachů.
 • reporting dle zákonných požadavků a požadavků korporace.

Očekáváme:

 • prokazatelná praxe na podobné pozici, ideálně 5 a více let zkušeností v oblasti BOZP, PO a ŽP,
 • možnost prosadit a realizovat své nápady pro zajištění větší efektivity
 • velkou výhodou je odborná způsobilost v prevenci rizik, odborná způsobilost v požární ochraně, odborné způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • samostatnost, dobré organizační schopnosti a time-management, zodpovědnost
 • angličtinu na komunikativní úrovni

Nabízíme:

 • podporu kvalifikovaných kolegů při vašem zapracování
 • stabilní zaměstnaní v jedné z nejvýznamnějších společností v oboru technických zařízení budov na českém trhu, která je součástí evropského korporátu a dlouhodobě se rozvíjí a roste
 • týden dovolené navíc
 • pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • mobilní telefon, notebook
 • Cafeterie
 • firemní akce
 • práci v neformálním a komunikativním pracovním kolektivu