V souladu se způsobem, jakým si cení odpovědnosti, se SPIE zavázala dodržovat nejvyšší standardy etiky a integrity. Cílem není pouze zajistit, aby naše postupy byly v souladu s platnými zákony a předpisy, ale také získat a udržet si důvěru našich akcionářů v průběhu času. Naše pravidla chování jsme stanovili v etickém kodexu a v implementační příručce distribuované všem zaměstnancům. Naše interní a externí zainteresované strany mohou také nahlásit jakékoli chování, které považují za neetické v souladu s postupem pro shromažďování a zpracování zpráv.

SPIE dodržuje hlavní zásady OECD a od roku 2003 je členem iniciativy Global Compact. Organizace fungují pod záštitou Spojených národů, která propaguje obranu lidských práv, respektování pracovněprávních norem, boj proti korupci a informovanost o environmentálních problémech.

ETICKÝ KODEX

Postup při zpracování a pořizování oznámení