Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o.  je dodavatelem systémů stabilních hasicích zařízení SHZ ve všech typech budov.

Dodáváme a montujeme centrály SHZ, rozvody včetně kontrolních stanic a koncových prvků SHZ – sprinklerových hlavic.

Po dokončení montáže námi dodávaných systémů SHZ provádíme tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti. Nedílnou součástí těchto činností je  Protokol o tlakové zkoušce. Na závěr provádíme zkoušku funkčnosti, o které je poté vyhotoven protokol. Zajišťujeme rovněž přejímku systému SHZ hasičským záchranným sborem.