Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. nabízí svým zákazníkům servis a technickou údržbu vzduchotechniky a klimatizace, chlazení, vytápění, zdravotnětechnických instalací, rozvodů zemního plynu, stabilních hasicích zařízení, průmyslových rozvodů stlačeného vzduchu a technických plynů, měření a regulace včetně BMS, silno a slaboproudých instalací včetně trafostanic a rozvoden NN, SN a VN.

Nabízíme záruční i pozáruční servis, a to jak u systémů, které jsme sami instalovali, tak u systémů, které byly instalovány jinými firmami. Servis může být pravidelný i jednorázový.

Našim klientům poskytujeme také možnost podepsat s námi smlouvu na technickou údržbu objektů. V rámci této smlouvy se staráme o všechna technická zařízení, která jsou v daném objektu instalována. Zároveň nabízíme technickou obsluhu objektu, která může plnit i funkci „domovníka“.