SPIE Stangl Technik spol. s r. o.  je dodavatelem systémů  zdravotnětechnických instalací ve všech typech budov.

Nabízíme dodávku a montáž přečerpávacích stanic kanalizací, stanic na zvyšování tlaku vody v budovách, odlučovačů tuků a ropných látek, rozvodů splaškové i dešťové kanalizace, rozvodů pitné a užitkové vody včetně izolací, regulačních a uzavíracích armatur, čerpadel a v neposlední radě koncových prvků, jako umyvadel, van, WC, sprch, výtokových armatur atp.

Po dokončení montáže námi dodávaných systémů provádíme tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti. Nedílnou součástí těchto činností je Protokol o tlakové zkoušce. Na závěr provádíme funkční zkoušku, o které je poté vyhotoven protokol.