Společnost Stangl Technik Holding Sp. z. o.o. byla založena dne 06.03.2018 jako 100% dceřiná společnost investičních fondů Avallon MBO Fund II a Genesis Private Equity Fund III (GPEF III).

Dne 22. 1. 2018 byla podepsána smlouva o prodeji 100 % obchodních podílů společností EQOS Energie Česko spol. s r. o. a EQOS Energie Polska Sp. z o.o. mezi dosavadním majitelem EQOS Energie Holding S. à r. l. a investičními fondy Avallon MBO Fund II a Genesis Private Equity Fund III (GPEF III).

Po schválení této transakce příslušnými orgány v obou zemích došlo dne 11. 4. 2018 k podpisu definitivní smlouvy o prodeji obou společností a přechodu vlastnických práv k oběma společnostem na nového majitele.

V souvislosti se změnami ve vlastnické struktuře došlo dne 23. 4. 2018 také ke změně názvu společností na Stangl Technik Česko spol. s r. o. a dne 12.7.2018 a na Stangl Technik Polska Sp. z o.o. Obě entity jsou nyní ze 100 % vlastněny společností Stangl Technik Holding Sp. z. o.o.

Dne 2.6.2020 převzal Stangl Technik Holding Sp. z. o.o. 100% podíl ve společnosti ST Security a.s., která poskytuje komplexní služby v oblasti slaboproudých, zabezpečovacích a informačních systémů zahrnujících zejména realizaci dodávek, montáž, servis, projektování, poradenství, vlastní výrobu a prodej.

Dceřiné společnosti Stangl Technik Holding se od začátku svého působení na českém i polském trhu zabývají dodávkami a montážemi vnitřních instalací TZB, jmenovitě instalacemi vzduchotechniky, chlazení, vytápění, zdravotní techniky, měření a regulace, silnoproudých a slaboproudých zařízení a v Polsku i ITS (inteligentní dopravní systémy). Dále nabízí zákazníkům projekční činnost ve vlastních projekčních odděleních a v neposlední řadě také záruční i pozáruční servisní činnosti.