SPIE Stangl Technik spol. s r. o.  je dodavatelem systémů  chlazení a vytápění ve všech typech budov.

Nabízíme dodávku a montáž kotelen, strojoven chlazení, výměníkových stanic, veškerých rozvodů vytápění a chlazení včetně izolací, regulačních a uzavíracích armatur, čerpadel a v neposlední radě koncových prvků, jako otopných těles, podlahových topení, indukčních jednotek či fan coilů.

Po dokončení montáže námi dodávaných systémů provádíme tlakovou zkoušku, zkoušku těsnosti a zaregulování systému na požadované hodnoty. Nedílnou součástí těchto činností je Protokol o tlakové zkoušce a Protokol o zaregulování systému. Na závěr provádíme topnou zkoušku, o které je poté vyhotoven protokol.