Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. nabízí svým zákazníkům technické poradenství ve všech oblastech, ve kterých působí, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Toto poradenství je zaměřeno jak na nabídku různých alternativ technických řešení požadavků našich klientů, tak na ekonomické hodnocení těchto řešení.

V rámci ekonomických hodnocení nabízíme cenové kalkulace námi navržených technických řešení, výpočty spotřeby energií (jak dlouhodobé, po celou délku životnosti navržených zařízení, tak okamžité, s ohledem na přípojné požadavky na energie jednotlivých zařízení) a vyhodnocení jednotlivých způsobů řešení z hlediska “cena/výkon“.

V rámci poradenství nabízíme klientům zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru.